Category: Programowanie

0

(DJ) Django filtrowanie modeli

Django filtrowanie modeli Filtrowanie modeli Filter Model.model.objects.filter(pole=wartość) – Zwraca wszystkie obiekty danego modelu, spełniające podany warunek. pole__contains – Wyszukuje obiekty zawierające podaną wartość w określonym polu (Case sensitive). pole__icontains – Wyszukuje obiekty zawierające podaną wartość w określonym polu (Case insensitive)....

0

(JS) Obiekty

JS Obiekty Obiekty Wstęp teoretyczny Obietky mogą posiadać właściwości, takie jak ciągi znaków, liczby, listy (array) czy funkcje. Deklaracja obiektu let / var / const = nazwa_obiektu {klucz: wartość, …} – Tworzy nowy obiekt, zawierający podane właściwości. nazwa_obiektu.klucz – Zwraca...

0

(Py) Django Celery

Django Celery Celery Uruchomianie zadań % celery -A nazwa-aplikacji-django worker -l INFO Uruchamia celery umożliwiając pracę worker’ów. % sudo celery multi start w1 -A nazwa-aplikacji-django -l INFO Uruchamia celery w tle, umożliwiając pracę worker’ów. % sudo celery  multi restart w1...

0

(DJ) Django modele

Django modele Tworzenie modelu Typ pola modelu CharField(max_length=Int<Ilość znaków>) – Standardowe pole tekstowe VARCHAR, z ograniczoną ilością znaków. TextField() – Standardowe pole tekstowe TEXT, nie ograniczane ilością znaków. SmallIntegerField() – Standardowe pole liczbowe, przechowujące wartości z zakresu od -32768 do...

0

(Py) Podstawy Django

Podstawy Django Xxx Xxx % django-admin startproject Nazwa-projektu lokalizacja-projektu Inicjuje nowy projekt Django, tworząc wszystkie pliki niezbędne do działania witryny. Aby projekt został utworzony w obecnym katalogu jako lokalizację należy podać kropkę “.”. % python manage.py makemigrations Przygotowuje pliki do...

0

(JS) JS Array

JS Array Array Właściwości tablicy array.length – Zwraca ilość elementów znajdujących się w danej tablicy. Metody modyfikujące tablicę array.indexOf(Value) – Zwraca numer indexu pod jakim znajduje się wskazana wartość w określonej tablicy. W przypadku braku wskazanej wartości metoda zwróci -1....

0

(JS) JS Number

JS Number Xxx Wstęp (0.1 + 0.2).toFixed(2) === (0.3).toFixed(2); – Porównywanie liczb zmiennoprzecinkowych. Domyślnie dodanie dwóch liczb zmienkoprzecinkowych może zwrócić wartość niedokładną, np. 0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004, dlatego wynik należy przetworzyć za pomocą metody toFixed. Predyfiniowane metody Number parseInt(String,...

0

(JS) JS String

JS String Xxx Predyfiniowane metody String String / Bolean.toString() – Konwertuje podaną wartość na liczbę. Pozostałe tematy związane z JavaScript

0

(Py) SQL (Database)

SQL (Database) Bazy danych Tworzenie / edycja bazy danych CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nazwa-bazydanych – Tworzy wskazaną bazę danych. DROP DATABASE IF EXISTS nazwa-bazydanych – Usuwa wskazaną bazę danych. Werfikacja bazy danych Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami...

0

(Py) Tworzenie programu Python (Venv)

Tworzenie programu Python Przygotowanie środowiska Tworzenie środowiska wirtualnego (Virtualenv) ~ % pip3 install virtualenv Instaluje wirtualne środowisko Virtualenv. ~ % virtualenv venv Aktywuje nowe środowisko wirtualne w obecnym katalogu. ~ % source venv/bin/activate Przechodzi do środowiska wirtualnego. ~ % nano...