Category: Zone Based Firewall

0

(T) Teoria funkcji ZBF*

Teoria funkcji ZBF Podstawowe zagadnienia dotyczące funkcji ZBF Zone – Strefa definiująca grupy sieci L3, podłączonych do rutera ZBF. Policy – Grupa zasad, określających warunki na jakich ma odbywać się ruch pomiędzy strefami (Zone). State Table – Tablica zawierająca wszystkie...

0

(K) Konfiguracja funkcji ZBF*

Konfiguracja funkcji ZBF Tworzenie oraz przypisywanie stref (Zone) (config)# zone security nazwa-strefy Tworzy nową strefę (Zone). (config-sec-zone)# descryption opis Dodaje opis względem konfigurowanej strefy (Zone). (config-sec-zone)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji interfejsu sieciowego. (config-if)# zone-member security nazwa-strefy Przypisuje wskazaną...