Category: NAT – Network Address Translation

0

(K) Konfiguracja dynamicznej translacji NAT**

Konfiguracja dynamicznej translacji NAT Określenie roli interfejsów sieciowych (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji interfejsu znajdującego się wewnątrz sieci LAN. (config-if)# ip nat inside Określa role konfigurowanego interfejs sieciowego, jako interfejsu wewnętrznego względem dynamicznej translacji NAT. (config-if)# interface interfejs...

0

(K) Konfiguracja protokołu NAT64*

Konfiguracja protokołu NAT64 Konfiguracja interfejsu IPv6 (config)# ipv6 unicast-routing Aktywuje funkcję routingu względem protokołu IPv6. (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego (IPv6). (config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length Przypisuje adres IPv6, do konfigurowanego interfejsu sieciowego. (config-if)# nat64 enable...

0

(K) Konfiguracja statycznej translacji NAT**

Konfiguracja statycznej translacji NAT Określenie roli interfejsów sieciowych (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji interfejsu znajdującego się wewnątrz sieci LAN. (config-if)# ip nat inside Określa role konfigurowanego interfejs sieciowego, jako interfejsu wewnętrznego względem statycznej translacji NAT. (config-if)# interface interfejs...