Category: DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

0

(K) Konfiguracja serwera DHCP Relay**

Konfiguracja serwera DHCP Relay (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego. (config-if)# ip helper-address adres-IP(Adres IP serwera DHCP) Przetwarza nadchodzące wiadomości rozgłoszeni-owe protokołu DHCP (Oraz innych protokołów wykorzystujących ruch prozgłoszeniowy), z docelowego adresu 255.255.255.255, na adres określony...

0

(K) Konfigurowanie bazy DHCP**

Konfigurowanie bazy DHCP Konfigurowanie bazy DHCP (config)# ip dhcp database ftp://login:hasło@adres-IP/nazwa-pliku write-delay 60-4294967295(Sekundy) timeout 0-3600(Sekundy) Aktywuje funkcję automatycznego przesyłania kopi zapasowych protokołu DHCP do serwera, za pomocą protokołu FTP. Określając login i hasło użytkownika FTP. Dodatkowa opcja „timeout” określa maksymalny...