Category: ACL – Access Control List

0

(T) Konfiguracja listy Time-based ACLs*

Konfiguracja listy Time-based ACLs Konfiguracja listy ACL (config)# time-range nazwa-zakresu-czasu Tworzy nową pulę czasową służącą do określenia powtarzających się zakresów czasu, bądź jednorazowego zakresu czasu. (config-time-range)# absolute [start 0-24:0-60(Godzina:minuta) 1-31(Dzień) miesiąc(Np. jan) 1993-2035(Rok)] [end 0-24:0-60(Godzina:minuta) 1-31(Dzień) miesiąc(Np. jan) 1993-2035(Rok)] Określa...