Category: Pozostałe protokoły warstwy III

0

(T) PIM Sparse Mode, PIM RP*

PIM Sparse Mode, PIM RP PIM Sparse Mode (PIM-SM) PIM Shared and Source Path Tree Aby dołączyć do transmisji multicast-owej, urządzenia końcowe w trybie PIM-SM muszą wysłać zapytanie „IGMP membership report” (IGMP Join) do lokalnego rutera (LHR). Ruter LHR na...

0

(T) PIM (Protocol Independent Multicast)*

PIM (Protocol Independent Multicast) Wstęp do protokołu PIM Protocol Independent Multicast Protokół PIM tworzy drzewa dystrybucyjne (Distribution trees), definiujące ścieżkę pomiędzy źródłem transmisji Multicast a jaj odbiorcą (Urządzeniem końcowym). Protokół PIM wspiera dwa rodzaje drzew dystrybucyjnych (Distribution trees): Source Tree...

0

(T) Podstawy protokołu multicast*

Podstawy protokołu multicast Adresy Multicast Budowa adresu Multicast IP Local network control block – Blok adresów Multicast-owych wykorzystywany w obrębie jednej domeny rozgłoszeni-owej (Broadcast). Np. 224.0.0.1 wszystkie rutery. Internetwork control block – Blok adresów Multicast-owych wykorzystywany w komunikacji pomiędzy wieloma...

0

(T) Teoria funkcji ZBF*

Teoria funkcji ZBF Podstawowe zagadnienia dotyczące funkcji ZBF Zone – Strefa definiująca grupy sieci L3, podłączonych do rutera ZBF. Policy – Grupa zasad, określających warunki na jakich ma odbywać się ruch pomiędzy strefami (Zone). State Table – Tablica zawierająca wszystkie...

0

(K) Konfiguracja funkcji ZBF*

Konfiguracja funkcji ZBF Tworzenie oraz przypisywanie stref (Zone) (config)# zone security nazwa-strefy Tworzy nową strefę (Zone). (config-sec-zone)# descryption opis Dodaje opis względem konfigurowanej strefy (Zone). (config-sec-zone)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji interfejsu sieciowego. (config-if)# zone-member security nazwa-strefy Przypisuje wskazaną...

0

(T) Konfiguracja listy Time-based ACLs*

Konfiguracja listy Time-based ACLs Konfiguracja listy ACL (config)# time-range nazwa-zakresu-czasu Tworzy nową pulę czasową służącą do określenia powtarzających się zakresów czasu, bądź jednorazowego zakresu czasu. (config-time-range)# absolute [start 0-24:0-60(Godzina:minuta) 1-31(Dzień) miesiąc(Np. jan) 1993-2035(Rok)] [end 0-24:0-60(Godzina:minuta) 1-31(Dzień) miesiąc(Np. jan) 1993-2035(Rok)] Określa...

0

(K) Konfiguracja serwera DHCP Relay**

Konfiguracja serwera DHCP Relay (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego. (config-if)# ip helper-address adres-IP(Adres IP serwera DHCP) Przetwarza nadchodzące wiadomości rozgłoszeni-owe protokołu DHCP (Oraz innych protokołów wykorzystujących ruch prozgłoszeniowy), z docelowego adresu 255.255.255.255, na adres określony...

0

(K) Konfigurowanie bazy DHCP**

Konfigurowanie bazy DHCP Konfigurowanie bazy DHCP (config)# ip dhcp database ftp://login:hasło@adres-IP/nazwa-pliku write-delay 60-4294967295(Sekundy) timeout 0-3600(Sekundy) Aktywuje funkcję automatycznego przesyłania kopi zapasowych protokołu DHCP do serwera, za pomocą protokołu FTP. Określając login i hasło użytkownika FTP. Dodatkowa opcja „timeout” określa maksymalny...

0

(K) Konfiguracja dynamicznej translacji NAT**

Konfiguracja dynamicznej translacji NAT Określenie roli interfejsów sieciowych (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji interfejsu znajdującego się wewnątrz sieci LAN. (config-if)# ip nat inside Określa role konfigurowanego interfejs sieciowego, jako interfejsu wewnętrznego względem dynamicznej translacji NAT. (config-if)# interface interfejs...