Category: System Windows

0

(Win) Konfiguracja ustawień sieciowych*

Konfiguracja ustawień sieciowych Podstawowe komendy CLI C:\rkkr> ipconfig Wyświetla informacje o konfiguracji interfejsów sieciowych. C:\rkkr> ipconfig /all Wyświetla szczegółowe informacje o konfiguracji interfejsów sieciowych. C:\rkkr> ipconfig /allcompartments Wyświetla informacje o konfiguracji interfejsów sieciowych. C:\rkkr> ipconfig /allcompartments /all Wyświetla informacje o...

0

(Win) PowerShell konfiguracja serwera DHCP*

DHCP Przygotowanie poleceń PowerShell PS C:\Users\user> Add-WindowsFeature -Name DHCP Instaluje moduł umożliwiający konfigurację serwera DHCP, z poziomu PowerShell-a. PS C:\Users\user> Add-WindowsFeature RSAT-DHCP Instaluje moduł umożliwiający konfigurację zdalnego serwera DHCP, z poziomu PowerShell-a. PS C:\Users\user> Import-Module DHCPServer Ładuje moduł DHCP do...