Category: Juniper podstawy JunOs

0

(Ts) Przykłady troubleshooting-u*

Troubleshooting Xxx Przyczyna restartu systemu operacyjnego rkkr@vMX> show system uptime Wyświetla podstawowe informację związane z czasem ostatniego uruchomienia systemu JunOs, jak i zapisaniem ostatniej zmiany dokonanej w konfiguracji systemu. rkkr@vMX> show chassis routing-engine Wyświetla rkkr@vMX> Xxx Xxx rkkr@vMX> Xxx Xxx...

0

(T) Komendy Monitor*

Komendy Monitor Xxx rkkr@vMX> monitor interface traffic Wyświetla w czasie rzeczywistym, statystyki wykorzystania dostępnych interfejsów sieciowych. rkkr@vMX> monitor interface interfejs Wyświetla w czasie rzeczywistym, statystyki wykorzystania wskazanego interfejsu sieciowego. rkkr@vMX> monitor traffic interface interfejs no-resolve size wielkość [detail / write-file...

0

(T) Troubleshooting*

Troubleshooting Komendy show | rkkr@vMX> show komenda | display set Wyświetla rkkr@vMX> show komenda | display set explicit Wyświetla rkkr@vMX> show xxx Wyświetla rkkr@vMX> show xxx Wyświetla Komendy Show Configuration rkkr@vMX> show xxx Wyświetla rkkr@vMX> show xxx Wyświetla rkkr@vMX> show...

0

(T) Komendy Request*

Komendy Request Komendy Request system rkkr@vMX> request system halt Bezpiecznie wyłącza system JunOS. rkkr@vMX> request system power-off Raptownie wyłącza system JunOS. rkkr@vMX> request system configuration rescue save Zapisuje dodatkową kopię zapasową, konfiguracji systemu JunOs. Kopia ta w przeciwieństwie do komendy...

0

(T) Komendy Show*

Komendy Show Komendy związane z systemem / urządzeniem sieciowym Komendy Show system rkkr@vMX> show system core-dumps Wyświetla informacje na temat błędów systemowych. rkkr@vMX> show system alarms Wyświetla listę błędów, zdarzeń. rkkr@vMX> show system boot-messages Wyświetla informacje startowe systemu JunOs rkkr@vMX>...

0

(K) Konfiguracja interfejsów sieciowych*

Konfiguracja interfejsów sieciowych Interfejsy sieciowe w systemie JunOs IFD (Interface Device) – Fizyczny interfejs sieciowy np. ge-0/0/0, umożliwiający skonfigurowanie wartości MTU czy „Speed limit”. IFL (Interface Logical) – Logiczny pod-interfejs sieciowy (Unit) np. ge-0/0/0.1, umożliwiający skonfigurowanie tagowania 802.1Q (Każdy interfejs...

0

(K) JunOs Commit*

JunOs Commit JunOs Commit rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch] Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs. [edit] rkkr@vMX> rollback [wersja(liczba)] Cofa konfigurację do wskazanej wersji. [edit] rkkr@vMX> show | compare Wyświetla różnicę pomiędzy konfiguracją aktywną (Active...

0

(TK) Zarządzanie systemem JunOs*

Zarządzanie systemem JunOs Zagadnienia wstępne Prompt systemu JunOs % – Tryb systemu Linux (Free BSD). > (Operational Mode) – Tryb operacji (Dostęp do komend Show). # (Configuration Mode) – Tryb konfiguracji (Dostęp do zmiany konfiguracji urządzenia). Tryb konfiguracji systemu JunOs Configure...

1

(K) Podstawowe komendy CLI*

Podstawowe komendy CLI JunOs a Linux rkkr@vMX> start shell Aktywuje konsolę systemu Linux (FreeBSD) (Komenda [exit] wychodzi z konsoli systemu Linux). rkkr@vMX> show system processes extensive Wyświetla aktywne procesy systemu JunOs. rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]...

1

(T) JunOs Wprowadzenie*

JunOs Wprowadzenie Struktura CP (Control Plane) (Router Engine) – FP (Forwarding plane) (Data Plane) – PFE (Packet Forwarding Engine) – RT (Routing Table) – FT (Forwarding Table) – Procesy systemu JunOs RPD (Routing Protocol Daemon) – Proces związany z obsługą...