Category: Juniper

0

(Ts) Przykłady troubleshooting-u*

Troubleshooting Xxx Przyczyna restartu systemu operacyjnego rkkr@vMX> show system uptime Wyświetla podstawowe informację związane z czasem ostatniego uruchomienia systemu JunOs, jak i zapisaniem ostatniej zmiany dokonanej w konfiguracji systemu. rkkr@vMX> show chassis routing-engine Wyświetla rkkr@vMX> Xxx Xxx rkkr@vMX> Xxx Xxx...

0

(TK) Routing*

Routing Dystans administracyjny Źródło trasy Juniper AD Cisco AD Sieć bezpośrednia 0 0 Sieć lokalna 0 0 Trasa statyczna 5 1 OSPF Internal 10 110 RIP 100 120 OSPF External 150 110 BGP 170 eBGP 170iBGP 200 Dystans administracyjny Cisco...

0

(K) Routing statyczny*

Routing statyczny Xxx rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch] Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs. [edit] rkkr@vMX> edit routing-options static Przechodzi do poziomu konfiguracji tras statycznych. [routing-options static] rkkr@vMX> set route adres-IP/prefix next-hop adres-IP(Adres następnego przeskoku)...

0

(K) Firewall Filters*

Firewall Filters Xxx rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch] Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs. [edit] rkkr@vMX> Xxx Xxx [edit] rkkr@vMX> Xxx Xxx [edit] rkkr@vMX> Xxx Xxx [edit] rkkr@vMX> Xxx Xxx Xxx rkkr@vMX> configure [Private /...

0

(TK) Routing Policies*

Routing Policies Xxx rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch] Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs. [edit] rkkr@vMX> Xxx Xxx [edit] rkkr@vMX> Xxx Xxx [edit] rkkr@vMX> Xxx Xxx [edit] rkkr@vMX> Xxx Xxx Xxx rkkr@vMX> configure [Private /...

0

(K) Konfiguracja protokołu OSPF*

Konfiguracja protokołu OSPF Podstawowa konfiguracja protokołu Podstawowa konfiguracja protokołu OSPF (Punkty) Konfiguracja interfejsów sieciowych. Zdefiniowanie wartości ruter ID. Stworzenie strefy backbone area (Area 0). Konfiguracja interfejsów sieciowych rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch] Przechodzi do wybranego trybu...

0

(T) Komendy Monitor*

Komendy Monitor Xxx rkkr@vMX> monitor interface traffic Wyświetla w czasie rzeczywistym, statystyki wykorzystania dostępnych interfejsów sieciowych. rkkr@vMX> monitor interface interfejs Wyświetla w czasie rzeczywistym, statystyki wykorzystania wskazanego interfejsu sieciowego. rkkr@vMX> monitor traffic interface interfejs no-resolve size wielkość [detail / write-file...

0

(T) Troubleshooting*

Troubleshooting Komendy show | rkkr@vMX> show komenda | display set Wyświetla rkkr@vMX> show komenda | display set explicit Wyświetla rkkr@vMX> show xxx Wyświetla rkkr@vMX> show xxx Wyświetla Komendy Show Configuration rkkr@vMX> show xxx Wyświetla rkkr@vMX> show xxx Wyświetla rkkr@vMX> show...

0

(T) Komendy Request*

Komendy Request Komendy Request system rkkr@vMX> request system halt Bezpiecznie wyłącza system JunOS. rkkr@vMX> request system power-off Raptownie wyłącza system JunOS. rkkr@vMX> request system configuration rescue save Zapisuje dodatkową kopię zapasową, konfiguracji systemu JunOs. Kopia ta w przeciwieństwie do komendy...

0

(T) Komendy Show*

Komendy Show Komendy związane z systemem / urządzeniem sieciowym Komendy Show system rkkr@vMX> show system core-dumps Wyświetla informacje na temat błędów systemowych. rkkr@vMX> show system alarms Wyświetla listę błędów, zdarzeń. rkkr@vMX> show system boot-messages Wyświetla informacje startowe systemu JunOs rkkr@vMX>...

0

(K) Konfiguracja protokołu SNMP*

Konfiguracja protokołu SNMP Podstawowa konfiguracja protokołu SNMP rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch] Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs. [edit] rkkr@vMX> edit snmp Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu SNMP. [edit snmp] rkkr@vMX> set name „Nazwa urządzenia„...

0

(K) Konfiguracja funkcji archiwizacji*

Konfiguracja funkcji archiwizacji Podstawowa konfiguracja funkcji archiwizacji rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch] Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs. [edit] rkkr@vMX> edit system archival configuration Przechodzi do poziomu konfiguracji funkcji archiwizacji. [edit system archival configuration] rkkr@vMX>...

0

(K) Konfiguracja protokołu NTP*

Konfiguracja protokołu NTP Podstawowa konfiguracja protokołu NTP rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch] Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs. [edit] rkkr@vMX> edit system ntp Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu NTP. [edit system ntp] rkkr@vMX> set boot-server...

0

(K) Debugging, Logging and Syslog*

Debugging, Logging and Syslog Debugging rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch] Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs. [edit] rkkr@vMX> edit protocol … Przechodzi do poziomu konfiguracji wybranego protokołu. [edit protocol …] rkkr@vMX> edit traceoptions Przechodzi do...

0

(K) Konfiguracja interfejsów sieciowych*

Konfiguracja interfejsów sieciowych Interfejsy sieciowe w systemie JunOs IFD (Interface Device) – Fizyczny interfejs sieciowy np. ge-0/0/0, umożliwiający skonfigurowanie wartości MTU czy „Speed limit”. IFL (Interface Logical) – Logiczny pod-interfejs sieciowy (Unit) np. ge-0/0/0.1, umożliwiający skonfigurowanie tagowania 802.1Q (Każdy interfejs...

0

(K) Konfiguracja użytkowników systemu JunOs*

Konfiguracja użytkowników systemu JunOs Podstawowa metoda tworzenia nowych użytkowników W systemie JunOs każdy użytkownik oprócz loginu i hasła, musi być przypasany do klasy. Oprócz własnych klas istnieją klasy domyślne takie jak super użytkownik z uprawnieniami root-a (super-user). Tworzenie nowej klasy...

0

(K) Zarządzanie zdalne HTTP / HTTPS

Zarządzanie zdalne HTTP / HTTPS Xxx rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch] Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs. [edit] rkkr@vMX> show system services Wyświetla konfigurację zdalnego zarządzania systemem JunOs. [edit] rkkr@vMX> edit system services web-management Xxx...

0

(K) JunOs Commit*

JunOs Commit JunOs Commit rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch] Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs. [edit] rkkr@vMX> rollback [wersja(liczba)] Cofa konfigurację do wskazanej wersji. [edit] rkkr@vMX> show | compare Wyświetla różnicę pomiędzy konfiguracją aktywną (Active...