Monthly Archive: wrzesień 2021

0

(DJ) Django modele

Django modele Tworzenie modelu Typ pola modelu CharField(max_length=Int<Ilość znaków>) – Standardowe pole tekstowe VARCHAR, z ograniczoną ilością znaków. TextField() – Standardowe pole tekstowe TEXT, nie ograniczane ilością znaków. SmallIntegerField() – Standardowe pole liczbowe, przechowujące wartości z zakresu od -32768 do...

0

(Py) Podstawy Django

Podstawy Django Xxx Xxx % django-admin startproject Nazwa-projektu lokalizacja-projektu Inicjuje nowy projekt Django, tworząc wszystkie pliki niezbędne do działania witryny. Aby projekt został utworzony w obecnym katalogu jako lokalizację należy podać kropkę “.”. % python manage.py makemigrations Przygotowuje pliki do...

0

(JS) JS Array

JS Array Array Właściwości tablicy array.length – Zwraca ilość elementów znajdujących się w danej tablicy. Metody modyfikujące tablicę array.indexOf(Value) – Zwraca numer indexu pod jakim znajduje się wskazana wartość w określonej tablicy. W przypadku braku wskazanej wartości metoda zwróci -1....

0

(JS) JS Number

JS Number Xxx Wstęp (0.1 + 0.2).toFixed(2) === (0.3).toFixed(2); – Porównywanie liczb zmiennoprzecinkowych. Domyślnie dodanie dwóch liczb zmienkoprzecinkowych może zwrócić wartość niedokładną, np. 0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004, dlatego wynik należy przetworzyć za pomocą metody toFixed. Predyfiniowane metody Number parseInt(String,...

0

(JS) JS String

JS String Xxx Predyfiniowane metody String String / Bolean.toString() – Konwertuje podaną wartość na liczbę. Pozostałe tematy związane z JavaScript PDFPRINT

0

(NS) Anf / Vor / Auf / Ein / Mit

Anf / Vor / Auf / Ein / Mit Anf / Vor / Auf / Ein / Mit Gehen Mitgehen – Iść razem z kimś Weggehen – Odchodzić Vorgehen – Podchodzić Eingehen – Nadchodzić Aufgehen – Wschodzić Angehen – Rozpoczynać...